Oprava steny

Oprava steny

Klientka nás požiadala o opravu steny po zatečení vody. Stena bola oškrabaná, ošetrená Savom proti plesni. Následne sa stena prebrúsila a napenetrovala hĺbkovou penetráciou NANO a po technologickej prestávke sa aplikoval stierkový tmel. Po zaschnutí, sa tmel prebrúsil a bola aplikovaná pred maľovková penetrácia. Následne sa stena vymaľovala bielou farbou.