Altánok

Altánok

Boli sme oslovený ohľadom opravy podlahy v záhradnom altánku. Pôvodná drevená podlaha bola prehnitá a už sa rozpadala. Požiadavka zákazníka bola že by chcel novú podlahu už ako dlažbu a rad by mal v altánku aj svetlo a zásuvku na 230V. Požiadavkám zákazníka sme vyhoveli a vybrali sme stredne veľký formát dlažby (600x400x50) vo vzore vymývaný dunajský štrk.

Vzhľadom na to, že sa išla meniť podlaha, musel byť celý altánok rozobratý a neskôr znovu zmontovaný. Po odstránení starej podlahy sa vyznačili trasy, kade v záhrade vedie voda a elektrika, a bola spravená elektrická predpríprava.

Ďalším krokom bolo zhotoviť pomocou obrubníkov (1000x200x50) obvod na nový základ pre budúcu podlahu. O dva dni sme pristúpili k príprave podložia. Zemina bola zrovnaná a nasledovalo zhutnenie vibračnou plošinou. Potom bol nanesený kremičitý piesok, ktorý bol zrovnaný latou a následne sme začali klásť dlažbu.

Po uložení dlažby sa po celej dlažbe rozmetal piesok a dlažba sa utlačila aby došlo k zapečateniu dlažby. Vzhľadom na skutočnosť, že niektoré nosné diely altánku už neboli v 100% stave, bolo rozhodnuté že na miestach kde sa diely altánku spájajú budú pridané oporné stĺpy.

Na záver sa namontovalo osvetlenie a zapojila elektrická zásuvka. Celý projekt trval 7 dní.